Reklamacje

Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszej Firmie.

Celem nadrzędnym na każdym etapie naszego działania jest uzyskanie Państwa satysfakcji. Jesteśmy jednak świadomi, że mimo wszelkich starań, które dokładamy aby Państwa zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zaoferowanymi warunkami, mogą zdarzyć się sytuacje oceniane przez Państwa negatywnie. Aby móc poznać powód niezadowolenia i doprowadzić do poprawienia tej części naszego działania, która do niego doprowadziła, prosimy o podzielenie się Państwa uwagami.

Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji na adres reklamacje@paramedica.pl lub faks +48 22 313 09 57.

W celu ułatwienia komunikacji załączamy formularz zgłoszenia. W przypadku braku możliwości skorzystania z niego, prosimy o podanie w Państwa zgłoszeniu następujących informacji:
- Nazwa i adres Zgłaszającego
- Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
- Data zgłoszenia
- Opis zgłoszenia (rozbieżności)
- Pożądana reakcja Paramedica Polska

Dziękujemy - Zespół Paramedica Polska

 

Paramedica.pl 2007
Wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja: VEGA Internet Studio
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. (22) 313 09 39, fax (22) 313 09 59
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa, tel. 22 313 09 39, faks 22 313 09 59
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000432666, NIP 1070017638, REGON 142737816

Notice: Undefined index: count in /home/paramedica/ftp/paramedica.pl/system/logs.php on line 35