Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych Infrascanner 2000
Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych Infrascanner 2000
Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych Infrascanner 2000
Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych Infrascanner 2000
model
Infrascanner 2000
nazwa

Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych Infrascanner 2000

opis produktu

Infrascanner jest przenośnym, nieinwazyjnym urządzeniem do przesiewowego badania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych w warunkach polowych. Badanie jest oparte na analizie porównawczej symetrycznych obszarów w obrębie płatów mózgowych: czołowym, skroniowym, ciemieniowym i potylicznym. Urządzenie z czułością ok. 90% wykrywa świeże krwawienia pourazowe (do 48 h od wystąpienia krwawienia), umożliwiając podjęcie szybkiej decyzji co do dalszego leczenia czy transportu.

Infrascanner jest dedykowany do badania pacjentów z lekkimi urazami głowy (13 – 15 GCS), u których nie istnieją bezpośrednie wskazania do badania TK lub takie badanie jest w danej chwili niemożliwe. Dzięki znikomemu promieniowaniu, Infrascanner jest w pełni bezpieczny dla każdego pacjenta i umożliwia ponawianie badań w dowolnych odstępach czasowych.

Stanowi unikalne i nieocenione uzupełnienie wstępnego badania neurologicznego, umożliwiając wczesne wykrycie krwawień wewnątrzczaszkowych. Niezastąpiony w warunkach polowych, gdzie dostęp do TK jest trudny, odległy lub niemożliwy.


Możliwości diagnostyczne urządzenia:
- Kompletne badanie całej głowy w obrębie 4 płatów zajmuje 2 – 3 minuty.
- Wykrywa krwawienia o objętości min. 3,5 ml.
- Wykrywa krwawienia do głębokości 2,5 cm od powierzchni mózgu (3,5 cm od powierzchni skóry głowy).
- Zastosowanie jednorazowych osłon głowicy eliminuje ryzyko zakażeń.
- W czytelny sposób określa czy w danym obszarze występuje lub nie występuje krwawienie.
- Infrascanner nie zastępuje TK, ale stanowi istotny, a czasami jedyny sposób obrazowania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych. Jego zadaniem jest pomoc w określeniu priorytetu transportowo-leczniczego.
- Dokładność: U pacjentów z krwawieniem zewnątrzoponowym, podtwardówkowym i śródmózgowym: czułość: 88%, swoistość: 90,7%.*

UWAGA: Tylko wczesne wykrycie krwawienia i szybki transport do ośrodka z zespołem neurochirurgicznym i pełnym obrazowaniem TK może pomóc w skutecznym ratowaniu życia pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym.


Technologia – jak to działa?
Infrascanner mierzy różnicę w absorpcji światła bliskiej podczerwieni (NIR) w tych samych obszarach lewej i prawej półkuli. Głębokość detekcji jest powierzchowna (do 3,5 cm od powierzchni czaszki), ale jest to obszar gromadzenia się krwi w większości przypadków krwawień pourazowych.


Zastosowania kliniczne
Analiza poza szpitalna.
Pacjenci z urazami głowy mogą być już na miejscu zdarzenia poddawani screeningowi przez zespoły ratownictwa medycznego. Urządzenie może być stosowane przez personel o różnym stopniu wiedzy i doświadczenia, w szczególności w miejscach odległych od dużych centrów diagnostycznych – małych miejscowościach, w górach, czy bezpośrednio na miejscu wypadku.


Analiza w warunkach szpitalnych
Pacjenci z urazami głowy z dodatkowymi powikłaniami (np. ewakuowani z pojazdów po wypadkach), mogą być poddani screeningowi na oddziale ratunkowym (na izbie przyjęć) w celu określenia priorytetu postępowania w odniesieniu do innych urazów ciała. Połączenie screeningu Infrascannera oraz metody Fast USG może w krótkim czasie dać możliwie najpełniejszy obraz stanu pacjenta i umożliwić określenie priorytetów leczniczych. W przypadku zdarzenia masowego konieczne staje się określenie kolejności badań w stosunku do stopnia zagrożenia życia. Infrascanner jest także doskonałym narzędziem w badaniu pacjentów pod wpływem alkoholu, narkotyków, małych dzieci oraz tych, których stan uniemożliwia wiarygodne badanie i obserwację neurologiczną.


Monitorowanie szpitalne
Pacjenci z umiarkowanym lub silnym urazem głowy mogą być monitorowani w sposób ciągły lub okazjonalny bez konieczności przeprowadzania transportu wewnątrzszpitalnego i korzystania z kosztownego badania tomograficznego. Monitorowanie ma na celu wczesne wykrycie krwawień wewnątrzczaszkowych pomiędzy zaplanowanymi badaniami TK. Zaletą takiego rozwiązania jest obniżenie częstości badań i zmniejszenie ilości promieniowania, jakiemu poddawany jest pacjent w trakcie systematycznego obrazowania. Dane statystyczne wskazują, iż 20% pourazowych krwawień wewnątrzczaszkowych następuje w czasie ponad 12 godzin od wystąpienia urazu, w związku z czym Infrascanner może być wykorzystywany jako przyłóżkowe narzędzie screeningowe u pacjentów na obserwacji.


Zastosowania militarne
Infrascanner daje wyjątkową możliwość określania wewnątrzczaszkowych krwawień pourazowych w warunkach operacji wojskowych, gdzie szybkie określenie priorytetów transportowo leczniczych ma znaczenie krytyczne. Marynarka Wojenna USA oraz korpus Marines stały za intencją powstania oraz finansowały projekt Infrascannera a następnie przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę testy urządzenia w Iraku. Wczesne wykrywanie krwawień wewnątrzczaszkowych to możliwość ustalania właściwego planu ewakuacyjnego i w efekcie zwiększenie szans na przeżycie poszkodowanych.* C. Robertson, E. Zager, R. Narayan, N. Handly, A. Sharma, D. Hanley, H. Garza, E. Maloney-Wilensky, J. Plaum, and C. Koenig, “Clinical Evaluation of
a Portable Near-Infrared Device for Detection of Traumatic Intracranial Hematomas,” Journal of Neurotrauma, vol. 27, pp. 1597-1604, 2010.

 
Paramedica.pl 2007
Wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja: VEGA Internet Studio
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. (22) 313 09 39, fax (22) 313 09 59
Firma ParaMedica prowadzi sprzedaż i leasing sprzętu oraz wyposażenia medycznego, szpitalnego, ratowniczego. Kompleksowe i fachowe doradztwo przy doborze aparatury medycznej. W ofercie specjalistyczny sprzęt medyczny, sprzęt szpitalny i sprzęt ratowniczy m.in.: ciśnieniomierze, defibrylatory, defibrylator AED – defibrylacja elektryczna, kardiomonitory, respiratory – ratownictwo medyczne, pulsoksymetry. Zapraszamy do współpracy!

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa, tel. 22 313 09 39, faks 22 313 09 59
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000432666, NIP 1070017638, REGON 142737816
Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij

Notice: Undefined index: count in /home/paramedica/ftp/paramedica.pl/system/logs.php on line 35